ANALİZ-GELİŞTİRME

Ülkemizde son dönemde çok rağbet gören ANALİZ – GELİŞTİRME hizmetinin temelinde RİSK yatmaktadır, Risk, belirli bir zaman aralığında hedeflenen bir sonuca ulaşamama olasılığıdır. Bu olasılığı en aza indirmek için karşılaşılabilecek riskler doğru analiz edilmeli ve alınacak ön tedbirlerle olası risklerin olumsuz etkisi en aza indirgenmelidir.
Power Plus HRM olarak ; Hedeflerle yönetimin ayrılmaz bir parçası olan Analiz – Geliştirme çalışmalarımızı şu şekilde yürütüyoruz;
Öncelikle hizmet almak istediğiniz konu yada departman ile ilgili çalışmalarınızı ve sisteminizi analiz ediyoruz, örneğin İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜNÜZ içindeki bir bölüm mesela EĞİTİM BÖLÜMÜ, yada İ.K Müdürlüğünüzün bütün alt bölümleri ( Eğitim, performans yönetimi, işe alım yönetimi, kariyer yönetimi, ücret yönetimi, çalışan memnuniyeti araştırması... ) bu bölümlerin ve işletiş sisteminizin hizmet verdiğiniz sektöre yönelik olumlu yanlarını ve aksayan/geliştirilmesi gereken yönlerini buluyoruz, aksayan yönlerin ileride size risk olarak size nasıl eksiler getireceğini ve nasıl geliştirilmesi gerektiğini 3 rapor halinde size sunuyoruz. (Özet rapor, Detaylı rapor, Gelişim raporu)

Bundan sonraki adım size kalıyor, ya kendi bünyenizde aksayan ve gelişmesi gereken yönleri düzeltmeye çalışıyorsunuz yada bizden yardım isterseniz eğitimlerimiz ve/veya artı danışmanlık hizmetimizle sisteminizi geliştiriyoruz.

ANALİZ – GELİŞTİRME çalışmalarımızı aşağıdaki alanlarda gerçekleştirmekteyiz:

EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİ VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Eğitim ihtiyacı nedir? Neden ekstra indoor yada outdoor eğitimler almalıyız? Öncelikle eğitim biriminizin iş akış diyagramını inceliyoruz ve eğitim sisteminizi analiz ediyoruz, sisteminizin hizmet verdiğiniz sektöre yönelik olumlu yanlarını ve aksayan/geliştirilmesi gereken yönlerini buluyoruz, aksayan yönlerin ileride size risk olarak size nasıl eksiler getireceğini ve nasıl geliştirilmesi gerektiğini 3 rapor halinde size sunuyoruz. (Özet rapor, Detaylı rapor, Gelişim raporu)
İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ANALİZİ VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
İşe alma ve yerleştirme, işin % kaçı ? Neden önemli nasıl geliştirilmeli? Öncelikle işe alma ve yerleştirme biriminizin iş akış diyagramını inceliyoruz ve eğitim sisteminizi analiz ediyoruz, sisteminizin hizmet verdiğiniz sektöre yönelik olumlu yanlarını ve aksayan/geliştirilmesi gereken yönlerini buluyoruz, aksayan yönlerin ileride size risk olarak size nasıl eksiler getireceğini ve nasıl geliştirilmesi gerektiğini 3 rapor halinde size sunuyoruz. (Özet rapor, Detaylı rapor, Gelişim raporu)
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANALİZİ VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Müşteri Memnuniyeti analizinin ilk 3 yıllık planlarınızdaki yeri ve önemi, Neden Müşteri memnuniyeti analizi yapmalıyız, analizin sonuçlarını nasıl yorumlamalıyız, kısa ve uzuzn vadeli planlarınızda müşteri memnuniyetinin yeri
ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANALİZİ VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Çalışan Memnuniyet Anketi projesinin amacı, kurumların çalışanları tarafından değerlendirilmesi, çalışanların kuruma bağlılık düzeylerinin ölçümlenmesi ve iyileştirilmesi gereken konuların tespit edilerek, aktivite planlarının oluşturulmasıdır.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET ŞEKİLLERİPower Plus HRM olarak ÇMA uygulamamız 2 şekilde gerçekleştirilmektedir;
 • KURUMA ÖZGÜ ÇMA : Kuruma bağlılık düzeyi ölçümlenir, çalışan gözü ile kurumun olumlu ve gelişmesi gereken yönleri tespit edilir, Açık uçlu sorular ile çalışanların şirket yönetimine iletmek istedikleri konular belirlenir
 • QUİCK - UP MODELİ ÇMA : Kuruma bağlılık düzeyi ölçümlenir, çalışan gözü ile kurumun olumlu ve gelişmesi gereken yönleri tespit edilir, Açık uçlu sorular ile çalışanların şirket yönetimine iletmek istedikleri konular belirlenir, kimlik bilgileri gizli kalacak şekilde herbir çalışan demografik ve organizasyonel bilgileri analiz edilerek bu bilgilerin aktivasyon planına ışık tutması sağlanır

ÇMA UYGULAMA ŞEKİLLERİ 
 • ONLINE UYGULAMA
 • MANUEL UYGULAMA
 • TELEFONDA UYGULAMA
Peronel lokasyonunuz, personele online mail adresleriyle ulaşıp ulaşılamama durumuna göre, ÇMA uygulamamız yukarıdaki uygulama şekilllerinden biri ikisi yada hepsi kullanılarak tamamlanabilmektedir.
POWER PLUS HRM TARAFINDAN UYGULANACAK ÇMA ' NIN KURUMUNUZA FAYDALARI
 • Kurumsal Performans hakkında geribildirim alınır
 • Çalışanların beklentileri anlaşılarak gelişim planları ve spesifik aksiyonlar planlanabilir
 • Çıkan sonuçlara göre bireysel bazda yada grup statü bazında ölçülebilir hedefler verilebilir
 • Bireysel ve grup bazında eğitim gerekliliklerinin tespit edilebilir ve eğitim planlarının oluşturulabilir
 • İşe alımlarda norm kadroya ışık tutar
 • Kurulması düşünülürse Öneri ve Ödüllendirme Sistemine kurulumuna ışık tutar
 • Araştırma sonucunda, kurumun bütün bölüm ve işlevleri ile ilgili güçlü yönleri ve gelişim alanlarına yönelik ölçülebilir veriler elde edilir
 • Elde edilen sonuçlar sayesinde yönetim kalitesini yükseltmek, çalışanlar için etkin gelişim planları oluşturmak, çalışma ortamı ve iş süreçleri ile ilgili iyileştirme alanlarını belirlemek mümkün olur
POWER PLUS HRM ÇM ANKETİNİN ANALİZ KRİTERLERİ NELERDİR 
 • Çalışma Ortamı Koşulları
 • Yapılan İş ve İşin Organizasyonu
 • Üst Yönetim
 • İlk Seviye Yönetici
 • Şirket İçi İletişim
 • Ekip Çalışması
 • Eğitim ve Gelişim
 • Performans Değerlemesi
 • Ödüllendirme ve Takdir
 • Ücret ve Sosyal Yardımlar
 • Değişim Yönetimi

ÇMA UYGULAMA SÜRECİ
 • Uygulama şekillerinin belirlenmesi
 • Anket İçeriğinin Oluşturulması
 • Anket Uygulaması
 • Analiz 
 • Raporlama
 • Sunum 

ÇMA AKTİVASYON PLANI 
Çalışan memnuniyeti anketi uygulaması  sonucunda ortaya çıkan verilerin ışığında, Power Plus HRM tarafından firmanıza özel bir aktivasyon planı oluşturulur, bu planın amacı ÇMA sonuçlarında ortaya çıkan olumlu özellikleri korumak ve geliştirilmesi gereken özelliklerin ne şekilde geliştirilebileceği hakkında sizlere ışık tutmaktır.
Aktivasyon planı, herbir geliştirilmesi gereken konu ile ilgili çok seçenekli olarak oluşturulur; örneğin analizin sonucunda personel motivasyonunun arttırılması konusu ortaya çıkmış ise, personel motivasyonunu arttırıcı birçok seçenek sizinle paylaşılır ve siz firma yapınıza ve bütçenize uygun seçenek üzerinde durup ona yönelik aktivasyon alırsınız.
Ayrıca aktivasyon planında önem derecesine göre öncelik verilmesi gereken konularda tarafınıza raporlanmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için bize mail atabilir yada telefonla ulaşabilirsiniz. 
İŞ ANALİZİ VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
İş Analizi sisteminiz ne kadar güncel, ne kadar zaman aralıkları ile revize ediyorsunuz, iş analizi sonuçlarını nasıl yorumlamalıyız, iş tanımları ve görev tanımlarınız ile güncel yaptığınız işler ve görevler örtüşüyormu?
GÖREV TANIMI ANALİZİ VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Görev tanımı Analizi sisteminiz ne kadar güncel, ne kadar zaman aralıkları ile revize ediyorsunuz, görev tanımı analizi sonuçlarını nasıl yorumlamalıyız, iş tanımları ve görev tanımlarınız ile güncel yaptığınız işler ve görevler örtüşüyormu?
KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kurum Kültürü neden gereklidir? Nereden başlar? Çalışanlarınız Kurum Kültürünüzü ne kadar yansıtıyor ve uygulayabiliyor? İşletmeniz hangi kurumsal modele daha uygun? Kurum Kültürünüzün maliyetlerinize ve karınıza etkileri ne kadar?

Analiz - Geliştirme çalışmalarımızda kullandığımız testler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilmek için lütfen TESTLER bölümümüzü inceleyiniz.
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …