DANIŞMANLIK

danismanlik.jpgGünümüzde artık çok kullanılan ve taşıdığı anlam bakımından çok tartışılan bir kavramdır "Danışmanlık".
Büyüme sürecindeki kurumlarda, insan kaynağının etkin yönetimini sağlayan bir sistemin kurulması ve işlev hale getirilebilmesi için, şirketinize dışarıdan bakan profesyonel gözün firmanıza özel, uygulanabilir ve max. Fayda elde edeceğiniz sistemlerle sizleri buluşturmasıdır.
Power Plus HRM olarak, her biri alanında profesyonel eğitmen ve danışmanlarımızla size hizmet sunarken ana hedefimiz; kurumunuzun yapı ve kültürünün eksiksiz incelenmesi, ve sonucunda ihtiyacınız olan sistemin yapınıza en uygun şekli ile kurulup işletilmesi olacaktır.

Tüm danışmanlık Hizmetlerimizin temelinde; Firma genelinde ortak bir değerler sistemi oluşturmak ve bundan sonra aranıza yeni katılacak olan çalışanlarınıza kurumsal farkındalık kazandırmak prensibi vardır
Danışmanlık sürecinde öncelikle hedeflerin neresinde olunduğunu belirlemeye yönelik bir durum tespiti yapılmakta, rapor olarak çözüm önerileri ile birlikte yönetime sunulmaktadır.
Düzenleyici ve geliştirici çözüm önerilerinin kabul edilebilir ve uygulanabilir olması yönünde somut uygulama önerileri getirilerek sistemler kurulmakta ve uygulama sürecinde destek verilmektedir.

TOPLU İŞE ALIM DANIŞMANLIĞI
15.000 fazla mülakat tecrübesi ve yaklaşık 5000 adayın işe yerleştirilmesi ile konusunda profesyonel olan kadromuzla TOPLU İŞE ALIM konusunda size hizmet sunuyoruz.

Firmamızın farkı;
• Düşük fiyat garantisi
• İşten çıkan yada çıkarılan personelin yerine ücretsiz personel Temini
• Çok kısa sürede toplu alımın tamamlanmasıdır.

Sormak istedikleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin ;

ilkaycoruhlu@powerplushrm.com - 0532 2541885
İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI
Açık pozisyona doğru insan nasıl seçilir, kalıcılığı nasıl sağlanır, gelişimi için nasıl bir metodoloji oluşturmak gereklidir ? Acil durumlarda kullanacağınız havuz kadro nasıl oluşturulur, bunun için acil personel temini yolları nelerdir?
Tüm bu soruların çözümü için, işe alma ve yerleştirme sisteminizi inceliyoruz, şirket yapınıza en uygun sistemi sizinle beraber kuruyoruz, focus gruplar üzerinde uygulanabilirliğini deniyoruz, sonrasında ise; doğru insanın kalıcılığının ve gelişiminin sağlanması için gerekli olan destek sistemleri yine şirket yapınıza uygun olarak netleştiriyoruz.
Sistem kurulduktan sonrada sizi yalnız bırakmıyoruz, oluşturduğumuz işe alma ve yerleştirme sistemini tam olarak işletebildiğinize inandığınız güne kadar ücretsiz danışmanlık desteğimiz sürüyor, gerekirse beraberce sistemde düzenlemeler yada eklemeler yapıyoruz.
*** Konu ile ilgili olarak lütfen kataloğun son kısmında bulunan TESTLER bölümümüzü inceleyiniz.
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …
EĞİTİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI
İşe yeni alınan yada çalışan personelin sürekli gelişmesi ve bunu işine yansıtabilmesi için nasıl bir eğitim sistemi kurulmalı ve nasıl işletilmelidir? Alınan eğitimlerin etkinliği nasıl ölçülmelidir ?
Tüm bu soruların çözümü için, eğer bir eğitim sisteminiz varsa, sisteminizi beraberce inceliyoruz, düzeltilmesi yada geliştirilmesi gereken yönleri belirliyoruz, eğer bir eğitim sisteminiz yoksa ve kurmak istiyorsanız, beraberce şirketinize en uygun eğitim sistemini kuruyoruz, alınan eğitimlerin işe nasıl ve ne kadar yansıdığını anlayabilmeniz için gereken ‘’ Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi ‘’ metodumuzu belirliyoruz, focus gruplara kurduğumuz sistem ile deneme eğitimleri veriyoruz ve sistemi netleştiriyoruz.
Sistem kurulduktan sonrada sizi yalnız bırakmıyoruz, oluşturduğumuz ‘’ Eğitim ve Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi ’’ sistemini tam olarak işletebildiğinize inandığınız güne kadar ücretsiz danışmanlık desteğimiz sürüyor, gerekirse beraberce sistemde düzenlemeler yada eklemeler yapıyoruz.
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …
PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI
Günümüzde artık biliniyor ki işletmelerin temel yapı taşı, çalışanların performansı. Çünki çalışanların performans düzeyi ne kadar yüksek olursa işletmelerin de verimliliği ve kalitesi o ölçüde artmakta, boş geçen süreler azalmakta. Bunun paralelinde bu performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor, bu değerlendirilmenin sonucunda da toplam işletme performansı anlaşılıyor ve gerekiyorsa düzeltici yada geliştirici aksiyonlar planlanıyor. Power Plus HRM olarak yürüttüğümüz PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI' nın temel amacı, işletmenizde sürekli yüksek  performansı sağlayabilecek bir PD Sistemin kurulmasını sağlamak. Buna yönelik danışmanlığımızı kısaca aşağıdaki şekilde yürütüyoruz;

POWER PLUS HRM PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÇEŞİTLERİ
 • - KLASİK DEĞERLENDİRME
 • - 180 DERECE DEĞERLENDİRME
 • - 360 DERECE DEĞERLENDİRME
   
POWER PLUS HRM TARAFINDAN İŞLETİLECEK YADA KURULACAK OLAN PD SİSTEMİNİN İŞLETMENİZE FAYDALARI
 • - Sonuçların ücrete, kariyer planlamasına, terfi sistemine entegre edilebilmesi
 • - Sonuçların eğitim gereklilklerini ortaya koyacak olması
 • - Bireylerin performanslarının anlaşılabilmesi
 • - Birimlerin performanslarının  anlaşılabilmesi
 • - İşletme performansının anlaşılabilmesi
 • - Karlılığın arttırılmasına ışık tutmak
 • - Verimliliğin arttırılmasına ışık tutmak
 • - Personel devir hızının ( TURNOVER ) sebebinin anlaşılabilmesi
 • - Kısa ve uzun vadede iştan çıkarmalara ışık tutmak
 • - İşten çıkarmalarda İŞ MAHKEMELERİNDE delil olarak kullanabilmek
 • - Eğitim gereklilikliliklerinin birim bazında belirlenebilmesi
 • - Eğitim gerekliliklerinin kişi bazında belirlenebilmesi
 • - Eğitim bütçesinin sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi
 • - Eğitim planının sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi
 • - Bireylerin potansiyelinin daha sağlıklı daha doğru olarak değerlendirilmesi,
 • - Birimlerin potansiyelinin daha sağlıklı biçimde değerlendirilmesi,
 • - Kısa ve uzun vadede NORM KADRO gereksinimlerinin belirlenebilmesi
 • - Kurum düzeyinde motivasyona yönelik ihtiyaçların belirlenebilmesi
 • - Kariyr planlama sisteminin işlevsel işletilebilmesi
 • - Ücret skalalarının gerçekçi bir şekilde planlamabilmesi ve ücret yönetimi sisteminin işlevsel işletilebilmesi
   

POWER PLUS HRM TARAFINDAN KURULACAK OLAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ AŞAMALARI

 • -Bireysel Performansı değerlendirebilmek için gerekli olan kriterlerin ve/veya yetkinliklerin belirlenmesi
 • -Belirlenen kriterlere ve/veya yetkinliklere göre istenilen her kademe için PD Formlarının oluşturulması
 • -Herbir form için yetkinlik katsayılarının belirlenmesi ve formlar üzerinde formüle edilmesi
 • -Formların firma sistemine entegre edilmesi
 • -Sistemin nasıl işleyeceği eğitiminin gerekli birimlere verilmesi
 • -Performans Değerlendirme sonuçlarının nasıl yorumlanması gerektiğinin eğitiminin gerekli birimlere verilmesi

Sistem kurulumu haricinde sizin adınıza, dışarıdan bir göz olarak performans değerlendirme analizini biz yapabiliyoruz;


POWER PLUS HRM TARAFINDAN YAPILACAK OLAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME ANALİZİ AŞAMALARI

 • - Bireysel performansı değerlendirebilmek için gerekli kriterlerin ve/veya yetkinliklerin belirlenmesi (Performans değerlendirme yöntemlerinin seçimi),
 • - Yetkinliklerin katsayılarının belirlenmesi
 • - Seçilen yöntemler doğrultusunda performansın değerlendirilmesi (Değerlendirme formlarının önceden belirlenen ilkeler doğrultusunda doldurulması ve performansın değerlendirilmesi),
 • - Değerlendirilen bireye performansına ilişkin bir geri-besleme sağlanması (Değerlendirme mülakatlarının yapılması),
 • - Bireye sağlanan geri-besleme doğrultusunda performansın geliştirilmesi için kişinin yönlendirilmesi (Coaching),
 • - Performans değerlendirme sonuçlarının bireye ilişkin kararların alınmasında temel oluşturması (Ücretlendirme, terfi, kariyer geliştirme, eğitim vb.).                                                         Yukarıda anlatılanlara istinaden işletmenizde Performans Değerlendirmesini 3 şekilde gerçekleştirebiliyoruz;                                                                                                         1. PERFORMANS DEĞERLENDİRME ANALİZİ : Sizin için Performans Değerlendirmeyi biz gerçekleştirip sonuçları raporluyoruz.                                                                                           2. PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  İYİLEŞTİRMESİ : Bir Perfomans Değerlendirme Sisteminiz varsa sisteminizi beraberce inceliyoruz, şirket yapınıza uygun olup olmadığına karar veriyoruz, geliştirilmesi yada değiştirilmesi gereken yönleri buluyoruz ve sisteminizi istekleriniz doğrultusunda iyileştiriyoruz.                                                                    3. PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ KURULUMU : Eğer bir Performans Değerlendirme Ssisteminiz yoksa şirket yapınıza en uygun performans değerlendirme sisteminin hangisi olduğuna beraberce karar veriyoruz ve sistemi kuruyoruz, focus gruplar üzerinde sistemi deniyoruz, son olarak performans değerlendirme sistemi sonuçlarınızı nereye entegre etmek istediğinizi netleştiriyoruz ( ücrete, eğitim sistemine, işe alma ve/veya işten çıkarma fonksiyonlarına )Sistem kurulduktan sonrada sizi yalnız bırakmıyoruz, oluşturduğumuz ‘’ Performans Değerlendirme ’’ sistemini tam olarak işletebildiğinize inandığınız güne kadar ücretsiz danışmanlık desteğimiz sürüyor, gerekirse beraberce sistemde düzenlemeler yada eklemeler yapıyoruz.Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
Power Plus HRM olarak yürüttüğümüz bu danışmanlığın ana hatlarında şirketinizin ana birimleri olan; Satış-Pazarlama, AR-GE, İnsan Kaynakları, Finans,  varsa Üretim.... birimlerinin analiz edilmesi ve bunun paralelinde özellikle Satış - Pazarlama ve İnsan Kaynakları birimlerinin alt fonksiyonlarının ( Pazarlama faaliyetleri, reklam faaliyetleri,  Performans Yönetimi, İşe Alma ve Yerleştirme, Eğitim...) incelenmesi ve re-organize edilmesi vardır.

Bu çalışmaların sonucunda sizlere ayrıntılı bir yol haritası ve rapor sunulur.

Bu çalışmanın paralelinde, şirket üst kademesinde bulunan kişilerin kişilik karakter analizleri yapılarak liderlik tipleri belirlenir. Bu liderlik tiplerine göre, ortaya çıkan yol haritasının nasıl gerçekleştirileceği ve personelinize liderlik edeceğiniz Yönetim Modülünüz netlik kazanır. ( Stratejik Yönetim yada Değişim Yönetimi Modülü ) 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız Genel Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz son 5 yıldır özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde ve Amerikada çok rağbet gören bir danışmanlık modelidir, ülkemizde de son yıllarda ‘’ YÖNETİCİLİK ‘’ kavramının ‘’ LİDERLİK ‘’ kavramına dönüşmesi gerektiğinin bilincinde olan firmalar tarafından tercih edilmektedir.

Bu danışmanlığımızda ayrıca danışmanlığı tamamlayıcı olarak aşağıda adı geçen eğitimler şirket üst yönetimince talep edilmekte ve gerçekleştirilmektedir.

 • Yönetim Modelleri
 • Stratejik Yönetim
 • Kurumsallaşma 
 • Değişim Yönetimi 
 • Kıyaslama (Benchmarking)
 • İşin Sadeleştirilmesi
 • Yeniden Yapılanma 
 • Bölüm Kurma ve Geliştirme, 
 • Proje Yönetimi
 • Aile Şirketlerinde Kuşaklar Arası Devir
 • Liderlik ve Takım Yönetimi
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …
YETENEK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
Şirketinizdeki gizli yetenekleri biliyormusunuz? Bunu öğrenmek için elinizde sadece performans değerlendirme sisteminizmi var? Peki personelinizin var olan ancak henüz gösteremedikleri gizli yeteneklerini öğrenmek ve işe yansıtmalarını sağlamak istermisiniz ? Bunun için nasıl bir ölçüm ve anlama sistemi oluşturulmalıdır?

Tüm bu soruların cevabını verecek olan Yetenek Yönetimi Danışmanlığı ülkemizde çok yeni kullanılan bir yöntemdir, performans değerlendirme sistemine ek olarak kullanılan ‘’ Yetkinlik Belirleme Metodu ‘’ ve ‘’ Kişilik Analizi Medodu ‘’ ile çalışanlarınızın saklı kalan performans ve yeteneklerini belirleyecek ve bu yetenekleri şirketinizin gerekli bölüm ve durumlarında kullanabileceksiniz.
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …
KURUM KÜLTÜRÜ DANIŞMANLIĞI
Kurum Kültürü neden gereklidir? Nereden başlar? Çalışanlarınız Kurum Kültürünüzü ne kadar yansıtıyor ve uygulayabiliyor? İşletmeniz hangi kurumsal modele daha uygun?
Kurum Kültürünüzün maliyetlerinize ve karınıza etkileri ne kadar?

Tüm bu soruların cevabı için, öncelikle sizinle; çalışanınızın ve müşterilerinizin gözündeki kurum kültürünün ve imajınızın ne olduğunu netleştiriyoruz, nerede olduğunuzu ve varmak istediğiniz noktayı belirliyoruz, hedefinize ulaşmak için gereken metodları buluyoruz ve uyguluyoruz.
Unutmayın bir Kurumun Kültürü o kurumun kalitesini oluşturur ve bunun birinci basamağı da çalışanlarınızın aidiyet duygularıdır. ( Bknz: Aidiyet Eğitimi ) Çalışanlarınız üzerindeki aidiyet duygusunu arttırmak ve kurum kültürünüzü benimsemelerini sağlamak, kurum kültürü danışmanlığımız içinde üzerinde en çok durduğumuz kısımlardan biridir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …
KARİYER TEKNİKLERİ DANIŞMANLIĞI
Kariyer Teknikleri Danışmanlığı Amerika ve Avrupada son yıllarda hemen hemen tüm Lise ve dengi okul öğrencilerinin ve ailelerinin, Üniversite öğrencilerinin ve ailelerinin aldığı bir danışmanlıktır.
Bu danışmanlık üzerinde yaptığımız yoğun araştırma ve çalışmalar sonucunda sistemiz ülkemizde de uygulamaya başladık, bu danışmanlığın hedef kitlesi; Lise öğrencileri, Üniversite öğrencileri, aileleri, yeni mezunlar, işten ayrılanlar yada işinden memnun olmayanlar, kariyer beklentisi içinde olan çalışanlar, bölüm değiştirmek isteyen çalışanlar, çalışanlarına işlerinde başarılı bir kariyer yolu çizebilmeleri için yol göstermek isteyen yöneticilerdir.
Başarılı bir kariyer için nasıl bir yol izlenmeli, kişiliğinize ve beklentilerinize uygun doğru bir işte ve doğru bir pozisyonda mı çalışıyorsunuz ? Nasıl bölüm değiştireceksiniz veya bulunduğunuz pozisyondan nasıl terfi edeceksiniz ?
Lise veya Üniversite öğrencisiyseniz, nasıl bir iş ve nasıl bir kariyer hedefliyorsunuz? Hiç kişilik analizi yaptırdınızmı? Üniversitede seçmek istediğiniz bölüm ömür boyu sizi mutlu edecekmi ? Yada üniversiteyi bitirdikten sonra girmek istediğiniz iş dalı sizi bir ömür boyu mutlu edecekmi?
Tüm bu soruların cevabı için öncelikle çalışmamıza ‘’ Kişilik Analizi ‘’ testimiz ile başlayacağız ve aşağıdaki eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinden seçeceğiniz modüller ile devam edip Kariyer Yolu Haritanızı oluşturacağız.
• Kişilik Testleri ile Uygun İş Dalı Analizi
• İş Görüşmesi Eğitimi
• Kariyer Planlama Eğitimi
• Bireysel Kariyer Koçluğu Danışmanlığı
• OUT PLACAMENT Danışmanlığı - İşten ayrılmak zorunda kalmış çalışana, yeniden iş bulmaları ya da kurmaları için destek veren ve yön gösteren bir danışmanlık hizmetimiz
• Sosyal Çevre ve Yönetimi Eğitimi
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …
SAĞLIK SEKTÖRÜ DANIŞMANLIKLARI
• SAĞLIK TURİZMİ DANIŞMANLIĞI Son yıllarda yapılan araştırmalar, Türkiye’ de sağlık sektörünün dünya sıralamasında ilk 5 içerisinde olduğunu göstermiştir, buna paralel olarak iç sektörde yaşaşnan sıkıntılar, gerekse nakit para akışının darlığı sağlık sektörünü yurtdışı sağlık turizmine yönlendirmiştir, ancak birçok hastane bu işin ne şekilde yapılabileceği, nerelerle kontak kurulabileceği, bu tür hastaların neler beklediği konusunda maalesef tam olarak organize olamamıştır, sağlık sektöründe üst düzey bir marka olabilmenin ilk aşaması olan hasta memnuniyetine, verdikleri kaliteli sağlık hizmeti ile ulaşabildiklerini düşünmelerine rağmen bu durum hastaneler ile hastalar arasında köprü vazifesi taşıyan aracı kişilerin kötü niyeti sebebi ile bir türlü gerçekleşememiş üstüne üstük hastaneleri rakamsal maddi zarar ve kurumsal kimliklerinde meydana gelen inanılmaz zararlarla karşı karşıya bırakmıştır.
Hastaneler yurtdışında nasıl organize olacaklarını, nasıl marka olabileceklerini, ve en önemlisi hastanın memnuniyetini ne şekilde sağlayabileceklerini bir an önce yapılandırmak zorundadırlar. Hastaneler bunun için devlet tarafından verilen teşvikleri maalesef ne şekilde kullanacaklarını bilemedikleri için bu teşvikleri kullanamamaktadırlar.
Yurtdışında yapılan tanıtım ve konumlanma işlemlerinin devlet en az %50 en çok %70 ini karşılamaktadır, ancak ne yazıkki yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı hastanelerimiz bu imkanları kullanamamakta ve yurtdışı hasta transferini kurumsallaştıramamaktadırlar.
Size sunacağımız Sağlık Turizmi Danışmanlığı ile, tüm bu sorunlara ne şekilde çözüm getirebileceğinizin yöntemlerini beraberce, kurumunuza özel olarak oluşturacağız, markanızı yurtdışında pazarlayabilmenin karını ve bilinilirliğini ve en önemlisi sürekli müşteri memnuniyetini sağlayacağız.
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …
• ANLAŞMALI KURUMLAR DANIŞMANLIĞI Bilindiği gibi Anlaşmalı Kurumlar hastanelerin can damarıdır. Yurtiçi – Yurtdışı Özel Sağlık Sigortaları, Bankalar ve emekli sandıkları, Fonlar, Şirketler, Vakıflar ve Derneklerin hepsi hastanelerin potansiyel ve grup müşterileridir.
Bu kurumların asıl beklentileri beraber çalıştıkları hastanelerin kendilerine güven veren bir çözüm ortağının statüsünde olmalarıdır, hastaneler bunu gerçekleştirmek zorundadırlar.
Size sunacağımız Danışmanlık ile; Anlaşmalı Kurumlarla ne içerikli bir anlaşma yapılması gerektiği, kar zarar tablolarının oluşturulması, karşılıklı beklentiler ve en önemlisi karşılıklı memnuniyet ve bağlılığın ne şekilde oluşturulacağı konuları üzerinde çalışacağız ve hastanenize özel Anlaşmalı Kurumlar Sistemini kuracağız.
Ayrıca bu kurumlara özel kart ve promosyon hizmetleri, kurum - hasta sadakatinin oluşturulması ve hastane içerisinde kuruma özel hasta ilişkileri yönetimi biriminin kurulma çalışmalarıda danışmanlık hizmetimizin kapsamı içerisinde olacaktır.
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …
• KURUM KÜLTÜRÜ DANIŞMANLIĞI Kurum Kültürü neden gereklidir? Nereden başlar? Çalışanlarınız Kurum Kültürünüzü ne kadar yansıtıyor ve uygulayabiliyor? İşletmeniz hangi kurumsal modele daha uygun?
Kurum Kültürünüzün maliyetlerinize ve karınıza etkileri ne kadar?
Tüm bu soruların cevabı için, öncelikle sizinle; çalışanınızın ve müşterilerinizin gözündeki kurum kültürünün ve imajınızın ne olduğunu netleştiriyoruz, nerede olduğunuzu ve varmak istediğiniz noktayı belirliyoruz, hedefinize ulaşmak için gereken metodları buluyoruz ve uyguluyoruz.
Unutmayın bir Kurumun Kültürü o kurumun kalitesini oluşturur ve bunun birinci basamağı da çalışanlarınızın aidiyet duygularıdır. ( Bknz: Aidiyet Eğitimi )
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …
• HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANLIĞI Sağlık Sektöründe Halkla ilişkiler birimi maalesef genellikle yanlış konumlandırılmakta ve bu birimin görev tanımı yanlış oluşturulmaktadır. Bir çok hastanede Halkla ilişkiler birimi Pazarlama birimiyle karıştırılmaktadır ve doğru konumlandırılmadığı ve görev tanımları doğru oluşturulmadığı için bu birim gerçek hedefine ulaşamamakta ve iş yükü altında ezilmektedir.
Bu durum hastanenin toplam hedeflerinin gerisinde kalmasına, kurumsal kimliğe, marka bilinilirliğine ve tıbbi bütünlüğe zarar vermektedir.
Size sunacağımız Halkla İlişkiler Danışmanlığının ana başlıkları söyle oluşacaktır;
• Sağlıkta Halkla ilişkiler ne demektir?
• Sağlıkta reklam nasıl olmalıdırv
• Halkla ilişkiler biriminin görevleri nelerdir?
• Hastaneye getireceği artılar nelerdir?
• Halkla İlişkiler birimi hastane imajını nasıl yükseltir?
• Halkla İlişkilerde içten dışa ve dıştan içe iletişim nasıl olmalı?
• Toplan karlılığa max. Katkıyı nasıl sağlar?
• Kurumsal Reklamcılık nasıl olmalıdır?
• Hastanelerde Halkla İlişkiler birimi ve Basın Sözcülüğü
• Sağlık reklamlarından doğan maddi ve idari cezalar nasıl minimize edilir?
Tüm bu konular hastanenizin yapısına uygun olarak incelenecek, hastanenizin finansal yapısı, kültürü, vizyonu ve halkla ilişkiler bütçeniz de göz önünde bulundurarak size özel strateji geliştirilecektir, ve hastanenize özel Halkla İlişkiler biriminiz yenilenen yüzü ile çalışmalarına devam edecektir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …
• SAĞLIK SEKTÖRÜNDE REKLAM DANIŞMANLIĞI Lütfen hastaneniz için kullandığınız reklam materyallerini bir gözden geçirin;
Broşürleriniz, görselleriniz, reklam içerikleriniz, tanıtım materyalleriniz kurumsal kimliğinizi yansıtıyor mu?
Tıbbi bir dilde yazılmış mı? Bu materyallerde geçen bir kelime veya cümle yüzünden ne kadar ceza alacak ve idari ne tür bir cezayla karşı karşıya kalabileceksiniz ?
Daha da önemlisi basılmış bu kadar ve tanıtım materyali size hasta dönüşü sağlıyor mu ?
Yıllık bir tanıtım bütçesi oluşturdunuzmu?
Bu bütçe size yılda % kaçlık bir geri dönümüşüm sağlıyor?
Size sunacağımız Reklam Danışmanlığı ile tüm bu soruların cevaplarını bulacağınız
Firmanızın kurumsal kimliğini öne çıkaracak bir reklam stratejisi hazırlayacağız. Reklam stratejisini oluşturulurken hedef kitlenin ihtiyaçlarını, ilgi alanları belirlenerek reklamdan maximum fayda sağlamanız hedeflenecektir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …

SON DÖNEMDE EN ÇOK TALEP EDİLEN SAĞLIK SEKTÖRÜ DANIŞMANLIKLARI
;

• Sağlık Turizmi Danışmanlığı
• Kurum Kültürü Danışmanlığı
• Reklam Danışmanlığı
• Eğitim Yönetimi Danışmanlığı
• İşe Alma ve Yerleştirme Danışmanlığı
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın …
TURİZM SEKTÖRÜ DANIŞMANLIKLARI
TURİZM SEKTÖRÜNDE REKLAM DANIŞMANLIĞI : Lütfen oteliniz için kullandığınız reklam materyallerini bir gözden geçirin;
Broşürleriniz, görselleriniz, reklam içerikleriniz, tanıtım materyalleriniz kurumsal kimliğinizi yansıtıyor mu?
uygun bir dilde yazılmış mı? Bu materyallerde geçen bir kelime veya cümle yüzünden ne kadar ceza alacak ve idari ne tür bir cezayla karşı karşıya kalabileceksiniz ?
Daha da önemlisi basılmış bu kadar ve tanıtım materyali size müşteri dönüşü sağlıyor mu ? Yıllık bir tanıtım bütçesi oluşturdunuzmu?
Bu bütçe size yılda % kaçlık bir geri dönümüşüm sağlıyor?
Size sunacağımız Reklam Danışmanlığı ile tüm bu soruların cevaplarını bulacağınız Firmanızın kurumsal kimliğini öne çıkaracak bir reklam stratejisi hazırlayacağız. Reklam stratejisini oluşturulurken hedef kitlenin ihtiyaçlarını, ilgi alanları belirlenerek reklamdan maximum fayda sağlamanız hedeflenecektir.

TURİZM SEKTÖRÜNDE İMAJ DANIŞMANLIĞI : Oteliniz için hiç imaj araştırması yaptırdınız mı? Siz nasıl bir imaj çizmek istiyorsunuz, müşterileriniz nasıl algılıyor? İmajınız onların gözünde nasıl? Peki imaj çalışması ve geliştirmesi nedir? Nasıl uygulanır? İmaj danışmanlığı gereklimidir?  Klasik imaj yönetimi ve imaj danışmanlığı arasındaki farklılıklar nelerdir? Size gelen müşteriler üzerinde bıraktığınız imaj nedir? % kaç müşteriniz ikinci üçüncü yada dördüncü yılda size gelmek ve sizin otelinizde tatilini geçirmek istiyor? % kaçı sizi çevresine tavsiye ediyor? Tüm bunları olumlu yönde arttırabilmek için tek yapmanız gereken İMAJ YÖNETİMİNİZE önem vermek. Power Plus HRM olarak sizlerle birlikte yürüteceğimiz imaj çalışmaları ile farkınızı ortaya koyacak ve bilinilirliğinizi arttıracaksınız. Lütfen ücretsiz bilgilendirmemiz için bizi arayın.

MARKALAŞMA DANIŞMANLIĞI : Markalaşma ne demektir? Sektörünüzde Marka mısınız? Marka olmanın size kısa ve uzun vadede getireceği karlar nelerdir ve yıllık net karınızı ne kadar arttırır? Bu danışmanlığın size faydası ne olacak? Markalaşmadan önceki ve markalaşma danışmanlığı aldıktan sonraki farklar ne zaman açık açık belli olur? Tüm bunların cevabı için lütfen bizimle iletişime geçin ve markalaşma danışmanlığının ne kadar önemli olduğunu size daha uzun açıklayalım.

HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANLIĞI : Size sunacağımız Halkla İlişkiler Danışmanlığının ana başlıkları söyle oluşacaktır;
• Turizmde Halkla ilişkiler ne demektir?
• Turizmde reklam nasıl olmalıdır
• Halkla ilişkiler biriminin görevleri nelerdir?
• Hotelinize getireceği artılar nelerdir?
• Halkla İlişkiler birimi hotel imajını nasıl yükseltir?
• Halkla İlişkilerde içten dışa ve dıştan içe iletişim nasıl olmalı?
• Toplan karlılığa max. Katkıyı nasıl sağlar?
• Kurumsal Reklamcılık nasıl olmalıdır?
• Hotellerde Halkla İlişkiler birimi ve Basın Sözcülüğü
• Reklamlardan doğan maddi ve idari cezalar nasıl minimize edilir?
Tüm bu konular otelinizin yapısına uygun olarak incelenecek, hotelinizin finansal yapısı, kültürü, vizyonu ve halkla ilişkiler bütçeniz de göz önünde bulundurarak size özel strateji geliştirilecektir, ve hotelinizin özel Halkla İlişkiler biriminiz yenilenen yüzü ile çalışmalarına devam edecektir.

EĞİTİM YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI : İşe yeni alınan yada çalışan personelin sürekli gelişmesi ve bunu işine yansıtabilmesi için nasıl bir eğitim sistemi kurulmalı ve nasıl işletilmelidir? Alınan eğitimlerin etkinliği nasıl ölçülmelidir ?
Tüm bu soruların çözümü için, eğer bir eğitim sisteminiz varsa, sisteminizi beraberce inceliyoruz, düzeltilmesi yada geliştirilmesi gereken yönleri belirliyoruz, eğer bir eğitim sisteminiz yoksa ve kurmak istiyorsanız, beraberce şirketinize en uygun eğitim sistemini kuruyoruz, alınan eğitimlerin işe nasıl ve ne kadar yansıdığını anlayabilmeniz için gereken ‘’ Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi ‘’ metodumuzu belirliyoruz, focus gruplara kurduğumuz sistem ile deneme eğitimleri veriyoruz ve sistemi netleştiriyoruz.
Sistem kurulduktan sonrada sizi yalnız bırakmıyoruz, oluşturduğumuz ‘’ Eğitim – Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi ’’ sistemini tam olarak işletebildiğinize inandığınız güne kadar ücretsiz danışmanlık desteğimiz sürüyor, gerekirse beraberce sistemde düzenlemeler yada eklemeler yapıyoruz.

İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI : Açık pozisyona doğru insan nasıl seçilir, kalıcılığı nasıl sağlanır, gelişimi için nasıl bir metodoloji oluşturmak gereklidir ? Acil durumlarda kullanacağınız havuz kadro nasıl oluşturulur, bunun için acil personel temini yolları nelerdir?
Tüm bu soruların çözümü için, işe alma ve yerleştirme sisteminizi inceliyoruz, şirket yapınıza en uygun sistemi sizinle beraber kuruyoruz, focus gruplar üzerinde uygulanabilirliğini deniyoruz, sonrasında ise doğru insanın kalıcılığının ve gelişiminin sağlanması için gerekli olan destek sistemleri yine şirket yapınıza uygun olarak netleştiriyoruz.
Sistem kurulduktan sonrada sizi yalnız bırakmıyoruz, oluşturduğumuz işe alma ve yerleştirme sistemini tam olarak işletebildiğinize inandığınız güne kadar ücretsiz danışmanlık desteğimiz sürüyor, gerekirse beraberce sistemde düzenlemeler yada eklemeler yapıyoruz.
*** Konu ile ilgili olarak lütfen kataloğun son kısmında bulunan TESTLER bölümümüzü inceleyiniz.
Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın … 

SON DÖNEMDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN TURİZM SEKTÖRÜ DANIŞMANLIKLARI;
• Halkla İlişkiler Danışmanlığı
• Eğitim Yönetimi Danışmanlığı
• İşe Alma ve Yerleştirme Danışmanlığı.
İMAJ  YÖNETİMİ  DANIŞMANLIĞI
İmaj Yönetimi Danışmanlığımız 3 dalda yürütülmektedir.
 • • Siyasette İmaj Yönetimi
 • • Liderlik ve İmaj Koçluğu
 • • Stil ve İmaj Danışmanlığı
Bütün bu danışmanlık hizmetimiz diğer firmamız olan Power Style by İlkay Çoruhlu ile işbirliği halinde yürütülmektedir. Ayrıntılı bilgi almak için; www.ilkaycoruhlu.com sitemizi inceleyebilir, koçluk linkinin altından liderlik ve İmaj Koçluğunun detaylarını görebilir yada bize telefon ve mail ile ulaşabilirsiniz.

Siyasette İmaj Yönetimi Danışmanlığımız için lütfen mail yada telefon ile iletişime geçin

Mail: ilkaycoruhlu@powerplushrm.com / ilkay@ilkaycoruhlu.com
Tel: 0532 254 18 85 / 0212 465 30 33