İŞE ALMA VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ANALİZİ

  • • Öncelikle firmanızdaki İşe Alma ve yerleştirme Sisteminizin Analizi
  • • Sistemin hizmet verdiğiniz sektöre yönelik olumlu yönlerinin ve aksayan/geliştirilmesi gereken yönlerinin netleştirilmesi
  • • Aksayan yönlerin ileride  risk olarak size nasıl eksiler getireceğinin açıklanması
  • • Aksayan Yönlerin nasıl geliştirilmesi gerektiğinin ve planının 3 rapor halinde size sunumu. (Özet rapor, Detaylı rapor, Gelişim raporu)