YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yönetici Koçluğu Danışmanlığında hedefimiz; Kurumsal yapılarda üst düzey yönetici olarak çalışan yöneticilerin potansiyellerini açığa çıkararak max. seviyede kullanmaları ve farkındalık kazanarak,  kurumun geleceği ile ilgili stratejik yada operasyonel bir karar alırken yaşadıkları gerilimi azaltmalarını sağlamaktır, yani '' Duruma ve Kişiye göre yönetim " dediğimiz yönetim tarzını sergileyebilmelerine olanak tanımaktır. 

Özellikle Yönetici Koçluğu danışmanlığını uzun yıllardır kullanan ülkelere baktığımızda ortaya şöyle bir sonuç çıktığını ve bu sonucun doğruluk payının yüzlerce şirket tarafından kabul edildiğini görüyoruz ;

"Organizasyonel bakış açısı ile bakıldığında bir liderin kendi davranışını değiştirmesi organizasyonu değiştirmesinden çok daha önemli ve pozitiftir, dolayısı ile üst düzey yöneticilerin davranışlarındaki çok küçük bir değişiklik dahi organizasyonlarda ciddi pozitif etkiler yaratır."

                                                                                                                                         Power Plus HRM olarak Yönetici Koçluğu Danışmanlığımızı bu bakış açısı ile yürüttüğümüz  için, değişiminiz ve yönetsel olarak istediğiniz noktaya gelişiniz kaçınılmaz olacaktır.

Yönetici Koçluğu Danışmanlığımızda ağırlıklı olarak üzerinde durulan konular aşağıdadır;

DURUMSAL LİDERLİK
DEĞİŞİM YÖNETİMİ
ALGILANMA YÖNETİMİ * Yeni
İNTERAKTİF YÖNETİM
AJANDA YÖNETİMİ * Yeni
İLİŞKİ YÖNETİMİ
MOTİVASYON YÖNETİMİ
NETWORKING YÖNETİMİ * Yeni

Bu modüllerden hangisinin yada hangilerinin alınacağı ve ne kadar süreceği  sizinle yapılacak görüşmeler ve  uygulanacak olan TESTLER ve ANALİZLER sonucunda netlik kazanacak ve birlikte oluşturulacak program ile danışmanlığa başlanacaktır.
Yönetici Koçluğu programı kurucumuz İlkay Çoruhlu tarafından yürütülmekte ve birebir-yüzyüze gerçekleştirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz;
İlkay Çoruhlu – 0532 2541885 – 0212 4653033
ilkaycoruhlu@powerplushrm.com